1.      Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų nuo prekės perdavimo momento atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

2.      Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės perdavimo jam, pakeisti nusipirktą prekę(-es) UAB „Bioenergy Lt“ buveinės vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

3.      Kokybiškos prekės nėra grąžinamos.

4.      Vartotojui atsisakius nuotolinės sutarties ar pirkėjui paprašius pakeisti prekę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu, keičiama ar grąžinama tik tokia prekė, kurios pakuotė nėra pažeista ir nepakeitusi formos.

5.      Pretenzijos dėl prekės kokybės teikiamos per Prekės galiojimo terminą.

6.      Prekių grąžinimo ar keitimo tvarka:

6.1  Nekokybiška prekė keičiama į kokybišką prekę, o nesant galimybei pakeisti kokybiška preke, nekokybiška prekė grąžinama UAB „Bioenergy LT“ buveinę, o pirkėjui grąžinami pinigai.

6.2  Nekokybiškos Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, kuris pateikiamas  adresu Staniūnų g. 83, Panevėžyje. Kartu su prašymu pakeisti nekokybišką prekę ar ją grąžinti Vartotojas pardavėjui pateikia:

·         prekę;

·         kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš UAB „Bioenergy LT“ patvirtinantį dokumentą (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą-faktūrą, sąskaita-faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kita);

·         dokumentą, patvirtinantį Prekės kokybės reikalavimų neatitikimą,  išskyrus atvejį, kai Vartotojas atsisako sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje numatytu pagrindu.

7.      Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos UAB „Bioenergy LT“ lėšomis.

8.      Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik UAB „Bioenergy LT“ sutikus.

9.      Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.