Apie mus

Esame šeimos verslas, kurį plėtoja jau trečia karta. Inovatyvių technologijų įmonė, kurianti bei gaminanti pagal pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas biologinius preparatus, skirtus augalų mitybos optimizavimui bei natūralaus dirvožemio derlingumo atstatymui. Savo pagamintų produktų pagalba sprendžiame specifines vandenvalos, riebalų skaidymo, chemijos, naftos produktų atskyrimo ir kitas, pramonėje iškilusias problemas.

MISIJA

Būti lyderiu plėtroje ir puoselėti inovatyvias, tvarias bei ekologiškai draugiškas agrokultūros tradicijas.

VIZIJA

Gamintojų, distributorių bei progresyvios ir šiuolaikinės biotechnologijos kūrėjų bendruomenė.

VERTYBĖS

Inovatyvumas          Dinamiškumas             Tvarumas             Bendruomeniškumas

Nuo 2017 metų pradžios įmonėje pradėjome eksploatuoti naują automatizuotą bioreaktorių liniją, kuri leido ženkliai padidinti gamybos pajėgumus. Mikroorganizmų, biologinės kilmės preparatų ar biologiniu-funkciniu aktyvumu pasižyminčių komponentų sintezė ir produkcijos kiekio didinimas vienareikšmiškai susijęs su padidintos talpos bioreaktorių panaudojimu.
Tobulėjant žemės ūkio technologijoms vis svarbesni tampa klimato kaitos, aplinkos užterštumo, dirvožemio erozijos klausimai. Ieškant būdų, kaip tausoti dirvožemį ir pasiekti aukštą žemės ūkio kultūrų produktyvumą, dėmesys vis dažniau kreipiamas į biologinės kilmės produktus, skatinančius optimalų augalų augimą. FAO duomenimis, 80 proc. augalų derliaus lemia dirvožemis ir tik 20 proc. kiti veiksniai.

Bioenergy LT – didžiausia pagal gamybos pajėgumus inovatyvių technologijų įmonė Šiaurės Europoje, kurianti ir gaminanti biologinius produktus ir biostimuliantus, skirtus išsaugoti ir padidinti dirvožemio tvarumą, pasiekti aukštą augalų produktyvumą ir derliaus kokybę, efektyviau išnaudoti kitų augalų priežiūros priemonių veikimą. Bendrovėje gaminami produktai atitinka aukščiausius pasaulinius kokybės reikalavimus. Atitiktis patvirtinta sertifikatais ISO 9001:2008, FiBL, OMRI.


Bioenergy LT biologiniuose produktuose ir biostimuliantuose esantys mikroorganizmai natūraliai egzistuoja gamtoje ir nėra genetiškai modifikuoti.